Pred kúpou nehnuteľnosti najprv lepšie spoznajte sami seba

shutterstock_91463864Pri kúpe nehnuteľnosti je nemenej rovnako dôležité vyznať sa v realitách ako aj schopnosť empatie a ovládanie základov psychológie. Najprv totiž treba spoznať osobnosť kupujúceho až potom hľadať nehnuteľnosti.

Je tu rozdiel oproti predaju nehnuteľnosti. Tam je jediným dôležitým variabilným parametrom cena, ostatné parametre sú fixne dané. Pri kúpe sa naopak treba rozhodnúť o lokalite, počte izieb, dispozícii, to či má ísť o novú, či staršiu nehnuteľnosť a o veľa iných parametroch,  ktoré popri cene určujú výber.

Kupujúci síce mávajú pred kúpou svoju predstavu o vysnívanej nehnuteľnosti, no často ide len o zidealizovanú fikciu. Dôkazom je dlhé, komplikované a neúspešné hľadanie a následný možný negatívny pocit po kúpe.

Kupujúci tak síce navštevujú nehnuteľnosti podľa svojich kritérií, no zisťujú, že im žiadna nevyhovuje. Tento proces môže trvať i rok alebo viac. Často sa stáva, že kupujúci cúvne pri samotnom podpise zmluvy. Napríklad v prípadoch, ak je napríklad osoba viac emocionálne založená. A v tom horšom prípade sa pocit nespokojnosti dostavuje po kúpe. Ide o takzvanú kognitívnu dizonanciu, ktorá je bežná v prípadoch, keď kupujúci nepoznajú dostatočne sami seba a svoje vnútorné motívy. Po konfrontácií svojich potrieb a vlastností nehnuteľností sú sklamaní.

Pri kúpe bývania je preto dôležité mať vedľa seba nezaujatú osobu. Tá by mala byť do istej miery znalcom v realitách ale i psychológom.

Kupujúcich môžeme podľa rôznych kritérií rozdeliť do štyroch psychologických profilov. V emocionálnej rovine skúmame, či sa dotyčný rozhoduje viac podľa individuálnych motívov. Zohľadňuje, čo je dôležité pre neho, jeho záujmy a prácu. Alebo podľa motívov rodiny a jeho blízkych – čo je dobré pre rodinu, budú mať deti kam chodiť do školy alebo budú ho môcť navštevovať známy.

Ďalším parametrom spoznania kupujúceho je racionálna rovina. Rozdeľujeme tak záujemcov o bývanie podľa toho, či očakávajú od nehnuteľnosti úžitok, alebo zhodnotenie investície. Pri prvej skupine kupujúci hľadajú pohodlnosť, praktickosť alebo štýlovosť nehnuteľnosti. Pri druhej potenciál zhodnotenia nehnuteľnosti alebo únosnosť splátok hypotéky.

Ak si maklér môže zaradiť klienta do takejto škály, vie aké nehnuteľnosti mu má predstavovať a na aké parametre upriamovať jeho pozornosť. Vie tak odstrániť vyššie zmienené problémy – dlhý a neúspešný výber a ponákupné sklamanie. Ak kupujú nehnuteľnosť viacerí členovia domácnosti, je dôležité, aby si profil urobili obaja. Hľadaná nehnuteľnosť by mala byť ich kompromisom.

Profil zostavujeme na základe dotazníka zloženého z 20 otázok. Predlohou sú zahraničné zdroje.

Z nedávneho prieskumu pozostávajúceho zo sto odpovedí kupujúcich napríklad vyplynuli tieto závery:

  • U Slovákov stále prevláda pocit – Môj dom, môj hrad. Výsledky prieskumu ukazujú, že tento pocit má 75 kupujúcich. V zahraničí je to pod 50 percent.
  • Ďalším výsledkom je, že terasa je oveľa dôležitejším parametrom ako blízkosť vhodnej školy. V zahraničí sú naopak školy top kritériom. Aj v iných otázkach bolo vidieť, že ľudia majú na bývanie individualistický pohľad.
  • Chceme zakoreniť, nechceme mať veľký finančný záväzok – nízke splátky, chceme mať možnosť predčasného splatenia.

Viac výsledkov nájdete v infografike.